Tango terapija

Vēlies vairot dzīvesprieku, labāk iepazīt sevi, Tev patīk dejot un interesē tango?
Kursa mērķis - uzlabot katra dalībnieka emocionālo un fizisko pašsajūtu, aktivizēt iekšējos resursus, vairot dzīves enerģiju.

 

Dalībnieku ieguvumi:

* Uzlabota pašsajūta, paštēls, sevis izpratne, vairota pārliecība par sevi
*Labākas spējas pieņemt, sajust un izpaust sevi un savu ķermeni
*Labāka izpratne par prāta, emociju un ķermeņa mijiedarbību
*Labākas spējas atslābināties, vairāk uzticēties sev un citiem* Lielāka iekšējā (prāta, emociju) un ārējā (kustību) brīvība
* Mazināta dzīves krīzes situāciju izraisīta fiziskā un emocionālā spriedze
* Uzlabotas verbālās un ķermeniskās saskarsmes spējas
* Labākas spējas būt tagadnē, vairāki baudīt mirkli
* Vairota dzīves enerģija un radošums.

Izmantotās metodes:
*Argentīnas tango dejas un mūzikas terapeitiskie aspekti
* Kontaktimprovizācija, citas dejas un kustības
* Dažādas meditatīvas prakses, elpošanas u.c. tehnikas
* Apzinātības treniņi
* Pašizziņa, sarunas, dalīšanās grupā
* Citas terapijas metodes.

Nodarbības notiek
No 6.septembra 6 trešdienās no plkst.19:30-22:00

Pieteikšanās
Lūgums pieteikties līdz 21.augustam, rakstot uz aigars@tangostudio.lv, norādot motivāciju dalībai un telefona numuru. Vietu skaits ierobežots. Pirms kursa sākuma ar katru potenciālo dalībnieku paredzēta divpusēja saruna (pēc vienošanās klātienē vai neklātienē), lai precīzāk noteiktu katra dalībnieka personisko mērķi un terapiju grupā kā atbilstošāko formu (alternatīva ir individuālās terapijas sesijas).

Maksa par nodarbībām - 90 Eur.


Par pasniedzēju
Aigara Stirnas dzīves un dvēseles ceļš apvieno deju, mūziku, kino, meditāciju, terapiju, pedagoģiju, sociālo darbu un valsts pārvaldi. Savā darbā Aigars pēta un izmanto tango saskares punktus ar kontaktimprovizāciju un citām dejām, dažādām garīgām praksēm, psihoterapiju un uz ķermeni vērsto terapiju, izmanto tango attiecību, komunikācijas prasmju uzlabošanai, personiskai, garīgai attīstībai.

Argentīnas tango pedagogs ar 14 gadu pieredzi, beidzis tango pedagogu skolu H.D.Langes studijā „Suedamerica” Berlīnē (2005), dibinājis TangoStudio, vecāko tango skolu Latvijā, ko vada kopš 2005.gada (www.tangostudio.lv).

Kā tango terapeits strādā grupās, pāros un individuāli, šobrīd papildina zināšanas Tango terapeitu asociācijā Tokijā, Japānā, un tango terapeitu studijās Rūras universitātē Bohumā, Vācijā. Darbā izmanto V.Reiha, F.M.Aleksandra, M.Feldenkraisa, geštaltterapijas u.c. terapijas metodes, Ošo meditatīvi terapeitiskās prakses, psiholoģijas (K.G.Jungs), bionerģētikas (A.Louens) u.c. atziņas.

Pēdējos gados vadījis kursus "Attiecības ar sevi, citiem un pasauli: dzīve kā tango”, „Dzīve ir deja, kas jādejo šajā mirklī” (2016/2017) un vairākus seminārus sadarbībā ar geštaltterapeiti I.Līviju („Tango un tantra: dvēseles un ķermeņa terapija” un „Vīriešu un sieviešu lomas dzīvē un tango”, 2016) un geštaltterapeiti N.Zeiglišu („Mostamies priekam!”, 2016).
Diplomēts sociālais pedagogs, beidzis Sociālā darba augstskolu Drēzdenē (2002), studējis arī teoloģiju, starpkultūru komunikāciju un konfliktu vadību, strādājis Labklājības ministrijā un ar dažādām sociālām grupām Latvijā un Vācijā, tai skaitā, jauniešiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bēgļiem u.c.
Dejotājs, tango dejo vairāk nekā 18 gadus, mācījies Vācijā, citur Eiropā, Argentīnā pie meistariem M.Chicho Frumboli, G.Naveira u.c., dejo kontaktimprovizāciju, mācījies pie I.Ločmeles I-DEJAS MĀJĀ, J.Meļņikas Lietuvā, P.Cingolani (Itālija), u.c. dejas.

Aktieris, par galveno lomu filmā „Lust Lust” ieguvis labākā aktiera balvu modes īsfilmu festivālā Parīzē (2010), filmējies mākslas („Ausma”, 2016), dokumentālās, reklāmas filmās.
Mūziķis, beidzis Latvijas Mūzikas akadēmiju (1996), strādājis profesionālos koros „Sindi Putnu dārzs” un „Latvija”, bijis muzikālais pedagogs dienas aprūpes centrā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Cerību māja".

Garīgā ceļa gājējs ar vairāk nekā 27 gadus ilgu dažādu meditāciju praksi, praktizējis kristīgo meditāciju, strādājis ekumēniskā Taizé komūnā Francijā (1993), šobrīd praktizē Cigun (no 2009, mācījies pie V.Riekstiņas, A.Busses un Ķīnas meistara Sju Mintana), Tantru (no 2011, mācījies pie Hariprema, Pemas Gitamas, Mahasatvaa Ma Ananda Saritas u.c.), Meistara Ošo meditācijas, kā arī iepazīst šamanisko ceļu, latviešu un japāņu dzīvesziņu. 

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu.