MĀ TELPA – mākslu terapijas centrs un nodarbību telpa personības izaugsmei. Pieaugušo neformālās izglītības un mākslinieku rezidenču centrs.

 

Mā – visas nozīmīgākās lietas dzīvē sākas ar “mā” - “māte”, “māja”, “māksla”.  

Ma  間  –japāniski tas apzīmē īpašu laiktelpas jēdzienu, kad visas lietas savās starpā ir saskaņotas.
 

 

Mākslu terapija

Mākslu terapijā, līdzīgi kā psihoterapijā, notiek saruna, taču procesā var izmantot dažādus mākslas materiālus – mūzikas instrumentus, audumus, maskas, deju un krāsas.

 

Nodarbības

Piedāvājam dažādas nodarbības pašizaugsmei, pašizziņai un profesionālai  pilnveidei: Performances māksla, Butō deja, Zīmju semināri,  Tango terapija, Ciguns, Balss tehnikas un citas.

 

Aktualitātes


Tuvākās nodarbības


Mākslinieku rezidence

 

MĀ TELPA piedāvā mākslinieku rezidences vietējā un starptautiskā mērogā. Aicināti mākslinieki, kas darbojas starpdisciplinārās un laikmetīgās mākslas jomās, īpaši uzsverot procesuālo mākslu, butō, nō, fizisko, balss, dejas, postdramatisko teātri, audiovizuālo performanci, skaņu mākslu, laikmetīgo un vides deju.


IDEAGNŌSIS

Ideagnōsis ir performances mākslas grupa, kuras moto ir Pīnas Baušas teiciens – „mani interesē nevis tas, kā cilvēki kustās, bet kas viņus kustina”.