Vizuāli plastiskās mākslas terapija


Vizuāli plastiskās mākslas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām, kurā izmanto mākslu un radošo procesu, lai uzlabotu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko veselību, kā arī labklājību un labizjūtu, kas ietver sevī intuīcijas, izjūtu un sajūtu, ķermeņa, prāta un dvēseles vienotību. Mākslas terapijā Jums būs iespējams izteikt savas domas, jūtas un vajadzības, kā arī ķermeniskās sajūtas gan vārdos, gan radot mākslas terapijas darbu, t.i., uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kolāžu no attēliem utt. Mākslas terapijā svarīgs ir spontāns un intuitīvs radošais process, pārdomas un saruna ar mākslas terapeitu atbilstoši katra vēlmēm un iespējām.

 
Katrina_Dimsone_Makslas_Terapeite_Gestaltpraktike_galerija1.jpg


Mākslas terapija ieteicama, ja:


- Jums ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti, pārmērīgs stress vai izdegšana; 
- Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas;
- Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, un Jums ir izjūta, ka nav kaut kas kārtībā, jo mēdz būttrauksmainība, bezmiegs, pārāk grūti runāt,
   nesaskaņas ar tuviniekiem vai kolēģiem u.tml.;
- traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību;
- Jūs vēlaties pilnveidot komunikācijas iemaņas;
- Jūs vēlaties veltīt laiku sevis izpētei un izpratnei, kā arī veicināt radošu pašizpausmi un pašvērtības pilnveidi.

Mākslas terapija noder gan rehabilitācijas procesā, gan garīgu vai fizisku traucējumu gadījumos, psihosomatisku saslimšanu gadījumos, gan psiholoģisku, sociālu un emocionālu problēmu gadījumos, gan personības izaugsmē u.c.

 

Mākslas terapija Jums palīdzēs:


- mazināt sasprindzinājumu un trauksmainību, kā arī izdegšanas sekas;
- pārvarēt traumatisku pieredzi, izpaust un izprast savas izjūtas un emocijas, formulēt tās vārdos, kā arī apzināties un pieņemt sevi, savu emocionālo un fizisko stāvokli;
- pārdzīvot zaudējuma pieredzi un sekas, pieņemt reālo situāciju un apzināt izvēles iespējas, kā arī izpētīt citus eksistenciālos jautājumus;
- attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt uzticēšanos attiecībās
- ieraudzīt savu grūtību cēloņus un atrast risinājumus konkrētām Jūsu dzīves situācijām;
- mazināt slimības, traucējuma, kādas grūtības vai problēmas radītās sekas; 
- veicināt domāšanas un emocionālās izmaiņas;
- paaugstināt pašvērtību, apzinot savus iekšējos resursus un radošo potenciālu.

Tādejādi Jums būs dota iespēja mazināt konkrētās saslimšanas vai traucējuma simptomus (piemēram, depresiju, trauksmi, ēšanas traucējumus u.c. ar garīgām funkcijām saistītus traucējumus).
 

Vai ir jābūt priekšzināšanām mākslas jomā?

Nē, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem, jo procesā būtiski ir spontāna radoša ekspresija, pašizpausme un iegūtā pieredze ar terapeitisku mērķi nevis māksliniecisko.


Kā notiek mākslas terapijas sesijas?

Mākslas terapijas sesijas notiek gan individuāli, gan grupā drošā, atbalstošā un labvēlīgā atmosfērā mākslas terapeita vadībā.
Atkarībā no Jūsu vajadzībām un problēmas/grūtību rakstura, mākslas terapijas sesiju iesākumā, tiek noteikti terapijas mērķi.
Katra sesija ir piemērota Jūsu konkrētā brīža vēlmēm, iespējām un mērķiem.
Sesijā mākslas terapeits aicinās Jūs brīvi un spontāni radīt mākslas terapijas darbu vai arī ieteiks veikt mākslas terapijas uzdevumu / metodi, izmantojot dažādus materiālus (zīmuļus, krītiņus, flomāsterus, ogli, guašu, ūdens krāsas, tušu, baltus vai krāsainus papīrus, līmi, mālu, plastilīnu, dabas materiālus u.c.). 
Parasti, ja iespējams, pēc radošā procesa notiek saruna, lai kopīgi izprastu radīto darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.
Mākslas terapijas process dos Jums iespēju būt dabiskā saskaņā ar sevi.
Mākslas terapijā var piedalīties dažāda vecuma cilvēki – gan bērni un pusaudži, gan jaunieši un pieaugušie, gan vecāki cilvēki. 


Piesakies individuālai konsultācijai
pie sertificētas mākslas terapeites Katrīnes Dimsones,
rakstot e- pastu katrina@dimsone.lv vai zvanot 25955571.
Vairāk informācija par iespējamiem piedāvājumiem: www.dimsone.lv 

Informācija: http://arttherapy.lv/

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=w6SO5-u8eeA
https://www.youtube.com/watch?v=5DYwWBREe8o
https://www.youtube.com/watch?v=CNpNdAoPuF4&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZGWmHGVJaw