Performances mākslas kurss


Performances mākslas kurss “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, balsī un objektā”. Kurss piedāvā izzināt un apgūt performances mākslu kā pašizpētes procesu, iemiesojot personiskos atklājumus mākslas medijos – ķermenī, balsī un objektā. Atklājot ķermeņa stāstus, meklēsim formu šī satura iemiesošanai balsī un mākslas objektā. Kursa noslēgumā dalībnieki veidos savas performances. Mūsdienu mainīgajā dažādu iespēju vidē par svarīgāko atskaites punktu kļūst apziņas patstāvība un plasticiāte, radošums, spēja izdarīt izvēli un drosme sekot saviem iekšējiem lēmumiem un aicinājumiem. Šis kurss piedāvā iespēju izpētīt un sekmēt šo faktoru attīstību kā cilvēciskā, tā mākslinieciskā līmenī.

 

Kurss atvērts dažādu nozaru pārstāvjiem.

 

Kursa tematika:
Kursa ietvaros pētīsim ķermeņa, balss un vizuālo mākslu teātra kontekstā plašākā un eksperimentālā diapazonā, izmantojot elementus no runas mākslas, laikmetīgās balss improvizācijas, vokālās mākslas, skaņu mākslas, fiziskā teātra tradīcijas, mākslu terapijas, butō dejas,  mākslinieka ķermeņa izpētes procesa, kustību improvizācijas, eksperimentālās operas mākslas un laikmetīgās dejas perspektīvas.

Kursa ieguvumi:
* teorētiskās zināšanas par performances virzieniem,
* konceptuālās domāšanas attīstīšana,
* tehnikas un metodes, atklājot ķermeni kā performances instrumentu,
* tehnikas un metodes, izpētot balsi kā performances instrumentu,
* tehnikas un metodes, fokusējot mākslas objektu kā performances instrumentu,
* kompozīcijas un vizuālās dramaturģijas prasmju attīstīšana, integrējot un sintezējot atsevišķus elementus vienotā mākslas darbā,
* personiskā pašizaugsme un personisko resursu atklāšana.

Kursa apjoms. 1 mācību gads, 10 mēneši (septembris, 2019 – jūnijs, 2020).

Stundu skaits. 150 akadēmiskās stundas.

Kurss notiek vienu sestdienu un svētdienu mēnesī, plk. 10:00-17:15.

2019. gadā / 28., 29. septembris; 19., 20. oktobris; 23., 24. novembris; 14., 15. decembris.

2020. gadā / 11., 12. janvāris; 22., 23. februāris; 21., 22. marts; 18., 19. aprīlis; 16. maijs; 13., 14. jūnijs (festivāls). 

Pieteikšanās. Lūgums atsūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: maatelpa@gmail.com līdz 9.septembrim.

Kursa dalības maksa. Maksājot par 1 mēnesi - 95 Eur; par 5 mēnešiem - 400 Eur; par 10 mēnešiem – 700 Eur.

Apliecinājums. Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems pieaugušo neformālās izglītības centra “MĀ TELPA” izdotu apliecinājumu par performances mākslas kursa “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, balsī un objektā” apmācību 150 akadēmisko stundu apjomā.
 

Pasniedzēji.
Laura Feldberga
Simona Orinska
Laine Kristberga
Sabīne Moore, Andrējs Krūmiņš

 

Darba valoda: latviešu, angļu.