Back to All Events

Performances mākslas kurss

Performances mākslas kurss “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, skaņā un objektā”
 

Personiskās pieredzes nozīmību savos darbos ir uzsvērusi viena no pasaulē ievērojamākajām performances māksliniecēm Marina Abramoviča: Ja performance ir laba, tā tiešām spēj mainīt Tavu dzīvi. Tā ir viena no mākslas formām, kur transformācijas process ir ļoti izteikts. Ja Tu vēlies nonākt kontaktā ar auditoriju, Tev ir jāparāda savs patiesais Es. Cilvēciska būtne nav perfekta, bet tai ir jāatrod savs mērķis uz šīs planētas.” /No intervijas PBS.org. “Brief But Spectacular”; http://www.pbs.org/newshour/bb/marina-abramovic-performance-art-can-change-life/

Mācību kurss ir unikāls, jo Latvijā jau otro reizi profesionālā līmenī piedāvā apgūt laikmetīgu performances mākslu pie pieredzējušiem pasniedzējiem un māksliniekiem. Kursa pasniedzēji būs mākslinieces Simona Orinska, Laura Fedberga, mākslas zinātniece Laine Kristberga, balss mākslinieks un modes dizainers Arvis Kantiševs, balss un vokāla pedagoģe un dziedātāja Zane Šmite, performances un skaņu mākslinieki Sabīne Moore un Maksims Šenteļevs. Kursa ietvaros plānots piesaistīt kā vietējos, tā arī ārvalstu lektorus un māksliniekus.

Performances māksla ir uz darbību un procesu orientēta mākslas prakse, kur svarīga ir autentiska, neattēlota pieredze, kas skatītāju iesaista tiktāl, ka tas var kļūt par daļu no mākslas darba. Centrālais aspekts performances mākslā ir mākslinieka klātbūtne, kuru nodrošina ķermenis kā galvenais medijs un konceptuālais materiāls. Citas svarīgas komponentes ir laiks, telpa un attiecības starp performances mākslinieku un skatītājiem. Tā kā performances māksla ir gaistoša māksla, neizbēgamas ir diskusijas par performances dokumentāciju un attiecībām ar mediju.

Šodienas plašo iespēju vidē par svarīgāko atskaites punktu kļūst apziņas patstāvība un plastiskums, radošums, spēja izdarīt izvēli un drosme sekot saviem iekšējiem lēmumiem un aicinājumiem. Šī kursa ietvaros, izmantojot performances mākslu kā mediju, piedāvājam izpētīt un sekmēt šo faktoru attīstību kā cilvēciskā, tā mākslinieciskā līmenī.

 

Kursa mērķi

  • Mācību kurss dalībniekiem piedāvā gan teorētiskas zināšanas par performanci, gan iespēju praktiski izzināt un apgūt performances mākslu kā pašizpētes procesu, iemiesojot personiskos atklājumus mākslas medijos – ķermenī, balsī, skaņā un objektā.

  • Mācību kurss piedāvā apgūt dažādas balss un skaņu mākslas, ķermeņa un vizuālās mākslas tehnikas un metodes, ko iespējams plaši izmantot savā profesionālajā darbībā, kā arī personiski - attīstot individuālas prasmes un personības aspektus.

 

Kurss atvērts dažādu nozaru pārstāvjiem

Profesionāļiem un studentiem: māksliniekiem, mūziķiem, režisoriem, horeogrāfiem, pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem, kultūras antropologiem u.c.

Dažādu profesiju pārstāvjiem - mākslas, mūzikas, skatuves mākslu, kultūras, psiholoģijas interesentiem.

 

Kursa ieguvumi

  • teorētiskās zināšanas par performances ģenēzi, vēsturi un attīstību,

  • konceptuālās domāšanas attīstīšana,

  • tehnikas un metodes, atklājot ķermeni kā performances instrumentu,

  • tehnikas un metodes, izpētot balsi un skaņu kā performances instrumentu,

  • tehnikas un metodes, fokusējot vizuālās mākslas objektu kā performances instrumentu,

  • kompozīcijas un vizuālās dramaturģijas prasmju attīstīšana, integrējot un sintezējot atsevišķus elementus vienotā mākslas darbā,

  • personiskā pašizaugsme un personisko resursu atklāšana.

 

Kursa apjoms. 1 mācību gads, 10 mēneši (septembris, 2018 – jūnijs, 2019).

Stundu skaits. 150 akadēmiskās stundas.

Izglītības veids. Pieaugušo neformālā izglītība.

Norises vieta. Mākslinieku rezidenču, mākslu terapijas un izglītības centrs “MĀ TELPA”. (Miera iela 15, 2. stāvs).

Kursa dalības maksa. Maksājot par 1 mēnesi - 95 Eur; par 5 mēnešiem - 400 Eur; par 10 mēnešiem – 700 Eur.

Apliecība. Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems pieaugušo neformālās izglītības centra “MĀ TELPA” izdotu apliecību par performances mākslas kursa “Personiskās pieredzes transformācija ķermenī, balsī un objektā” apmācību 150 akadēmisko stundu apjomā.

Pieteikšanās līdz 22. augustam. Lūgums atsūtīt CV un rakstīt pieteikuma vēstuli, pamatojot savu interesi par dalību kursā, uz e-pastu: maatelpa@gmail.com. Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki varēs saņemt detalizētāku informāciju par mācību kursu. Ar pretendentiem plānotas klātienes intervijas līdz 5.septembrim. Ar katru no dalībniekiem tiks slēgti studiju līgumi.

Ja vēlaties plašāku informāciju par atsevišķiem moduļiem, tad lūgums zvanīt pasniedzējiem:

Simonai Orinskai (ķermeņa modulis): +371 29394500

Laurai Feldbergai (vizuālās mākslas modulis): +371 26764689

Lainei Kristbergai (teorijas modulis): +371 28636034

 

Pasniedzēji:

Mg. Art., Mg. Sc.Sal. Simona Orinska – mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre; butō māksliniece; sertificēta deju un kustību terapeite, sertificēta supervizore. Centra “MĀ TELPA” vadītāja. Simona ir gan Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra virziena “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore, gan arī performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja. “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas”, “Latvijas Supervizoru apvienības” un “Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas” biedre. Grāmatas «BUTŌ» (izdevn. Mansards, 2015) autore, dažādu performanču un izrāžu veidotāja. Strādājusi kā horeogrāfe un aktrise Jaunā Rīgas teātra un Von Krahl teātra (Igaunija) izrādēs, kā arī Francijā, Lietuvā, Malaizijā, Taizemē, Vācijā, Zviedrijā, Armēnijā, Baltkrievijā u.c.

Mg. Art. Laura Feldberga – grafiķe, instalāciju, objektu un performanču māksliniece. Pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, strādā instalāciju un vides objektu jomā. Darbu tēmas un tēli saistīti ar personisko un kolektīvo pieredzi, saikni ar dabu, ainavu, piederību dzimtai, vietai, identitātei. Piedalījusies izstādēs un mākslas projektos Baltijas valstīts, Skandināvijā, Krievijā, Islandē, ASV, Japānā un citur pasaulē. Strādājusi kā radošo projektu kuratore Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā. Performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS dalībniece.

Mg. Art, Mg. Philol, Laine Kristberga – performances mākslas pētniece un doktora grāda kandidāte Latvijas Mākslas akadēmijā. Doktora disertācija veltīta performances mākslai Latvijā 20.gs. 70. gados. Līdzšinējo izglītību ar izcilību ieguvusi Londonā (Birkbeck, University of London). Šobrīd strādā par pasniedzēju vairākās universitātēs Latvijā, tostarp Rīgas Stradiņa universitātē, RISEBA, Rīgas Biznesa skolā, Biznesa augstskolā “Turība”. Ir daudzu pētniecisku rakstu autore gan latviešu, gan angļu valodā. Raksti publicēti tādās izdevniecībās kā Cambridge Scholars Publishing un Taylor & Francis Group. Vada un koordinē starpdisciplināru pētnieku grupu Ziemeļvalstu Vasaras universitātē (Nordic Summer University).

Kursa saturs un norises laiks

Kurss notiek vienu sestdienu un svētdienu mēnesī, plk. 10:00-17:15.

Noslēguma performance. Kursa norises laikā dalībnieki izpētīs personiskās pieredzes elementus, tos attīstot ķermeņa, balss, skaņas un vizuālās mākslas tehnikās un rezultātā integrējot noslēguma performances mākslas darbā. Performanci būs iespēja prezentēt starptautiskajā Rīgas Performances festivālā: STARPTELPA.

Datumi/ 2018

22., 23. septembris

Teorētisks ievads performances mākslas vēsturē. Galveno jēdzienu skaidrojums (ķermenis, laiks, telpa, skatītāji, performativitāte u.c.). Atšķirības starp performances mākslu un teātra mākslu.

Ķermenis kā performances un mākslas ekspresijas instruments.

Objekts kā performances instruments.

Skaņas (balss) kā performances instruments.

20., 21. oktobris

Teorētiska lekcija par performances ģenēzi un transformāciju.

Ķermeņa tēla, ķermeņa un apziņas mijiedarbības izpēte.

 Balss personiskā aspekta un iekšējās telpas izpēte.

Telpa: performances vieta, vide un situācija.

24., 25. novembris

Teorētiska lekcija par performances dokumentāciju.

Ķermeņa ritms, dimanika, intensitāte, inerce, kustību žests un piepūles teorija.

Skaņas un telpas izpēte.

Ķermenis kā mākslas objekts.

15., 16. decembris

Teorētiska lekcija par starpmedialitāti performances mākslā.

Ķermenis un kompozīcija performatīvā kontekstā, strukturēta performance.

Balss instrumenta uzbūves pamatprincipu apguve. Darbs ar balss skaņu materiāliem.

Objekta veidošana un izmantošana performancē. Objekts, kas veido performances tēlu un ir piemērojams dažādām telpām.

 

Datumi/ 2019

19., 20. janvāris

Teorētiska lekcija par performances mākslu Latvijā (Andris Grinbergs, Imants Lancmanis, Miervaldis Polis, Vilnis Zābers, Ivars Mailītis).

Ķermenis - improvizētas un spontānas kustības principi grupas, pāra un individuālā performancē.

Brīvās balss improvizācijas komunikācijas un materiāla attīstīšanas pamatprincipi.

Objekts saistībā ar telpu, site specific vide performancei.

16., 17. februāris

Teorētiska lekcija par Marinu Abramoviču.

Autoetnogrāfiska ķermeņa performance. Personiskā ķermeņa stāstu atklāšana.

Vizuālā tēla radīšana, apvienojot trīs elementus – telpu, ķermeni, objektu.

16., 17. marts

Teorētiska lekcija par ķermeni un dzimti performances mākslā.

Arhaiskā un mītiskā ķermeņa izpēte, izmainītas apziņas tehniku lietojums performatīvā kontekstā.

Skaņas tehnoloģija performances kontekstā.

Personīgais un svešais. Darbs pāros ar sava un partnera preformances vizuālā tēla veidošanu.

13., 14. aprīlis

Individuāls darbs, attīstot performances tēmu - saturu un formu.

Balss individuālo pieeju izstrāde.

Objekta un vizuālā tēla izmantošana individuālajā performancē.

12. maijs

Visu moduļu integrācija (ķermenis, balss, objekts, teorija).

Personiskās performances izveide.

15., 16. jūnijs

Mēģinājumi. Performanču publiskās prezentācijas un analīze (RISEBA H2O6 Arhitektūras un mediju centrs)

 

Darba valoda: latviešu, angļu.

Earlier Event: November 24
Paplašināto balss tehniku kurss
Later Event: November 27
Deju un kustību terapija individuāli