Drāmas terapija


Drāmas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām. Tās pielietojums ir daudzpusīgs, un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību. Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, video, lai sasniegtu terapeitiskus mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti un personības izaugsmi. Lai apmeklētu drāmas terapiju, nebūt nav jābūt klīniskai diagnozei, tomēr drāmas terapijas pielietojums veselības aprūpē ir plašs.

 

Drāmas terapija ieteicama:


• Ikvienam klientam, kurš vēlas pilnveidot sevi kā personību, attīstīt radošo potenciālu, apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, izzināt sevi,
   stiprināt pašpārliecību un ticību saviem spēkiem.
• Klientiem/pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem (depresija, ēšanas traucējumi, uzvedības un emocionāli traucējumi, personības traucējumi,
  trauksmes un panikas lēkmes, posttraumatiskā stresa sindroms u.c. ) īpaši sociālās rehabilitācijas periodā pēc akūtā stāvokļa kupēšanas;
• Klientiem/pacientiem, kam ir mācīšanās grūtības, uzvedības traucējumi, uzmanības deficīts;
• Pacientiem ar dažādām atkarībām (psihoaktīvo vielu, azartspēļu u.c.);
• Pacientiem, kuriem ir somatiskas slimības (t.sk. onkoloģiskas saslimšanas);
• Klientiem/ pacientiem, kuriem ir emocionālas un psiholoģiskas grūtības.

Drāmas terapija jums palīdzēs:

• uzlabot savu pašizjūtu;
• atpazīt savas un citu rīcības motīvus, cēloņus un sekas
• izprast savas emocijas un reakcijas dažādāssituācijās;
• pārvarēt sociālos aizspriedumus;
• apzināties savas personības spējas un potenciālu;
• attīstīt/veicināt personības kreativitāti (radošumu);
• attīstīt/veicināt saskarsmes iemaņas;
• mazināt spriedzi;
• apzināties iespējamos problēmas risināšanas veidus.Vai ir jābūt iepriekšējai pieredzei teātra jomā?

Nē, nav jābūt pieredzei teātrī  vai aktiermākslā.Kā notiek drāmas terapijas sesijas?

Drāmas terapijas sākumā tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi, kas atbilst klienta personībai un vajadzībām. Terapijā tiek izmantotas dažādas individuāli piemeklētas aktivitātes un tehnikas.

Terapijas sesijas notiek drošā, labvēlīgā atmosfērā terapeita vadībā. Sesiju veido saruna un sabalansēta aktivitāte ar drāmas un teātra elementu izmantošanu, kas ļauj radoši izpaust domas, sajūtas un emocijas. Procesā tiek izmantoti dažādi rekvizīti, objekti, aksesuāri u.c.
Sesija noslēdzas ar sarunu, kurā tiek apkopota iegūtā pieredze.

Drāmas terapijā var piedalīties dažāda vecuma cilvēki – bērni un pusaudži, jaunieši un pieaugušie, kā arī senioru vecuma cilvēki.

Drāmas terapija, atkarībā no konkrētiem mērķiem un vajadzībām, notiek individuāli vai grupā. Iespējama arī ģimenes un pāru terapija.


Drāmas terapijas grupa.

Drāmas terapija grupā ir īpaši atzīmējama un izceļama, jo DT pamatprincipā ir attīstījusies kā grupas terapija. Grupā izspēlējam mītus un pasakas, arī pašu izdomātas pasakas un stāstus, maināmies lomām un izmēģinām jaunus modeļus, nepārtraukti atrodamies mijiedarbībā. Tieši grupā ir vislabāk iespējams pilnveidot savas saskarsmes un komunikācijas prasmes. Grupā mēs gūstam daudz jaunas pieredzes no citiem dalībniekiem, mācāmies ne tikai izpaust savas domas un jūtas, bet arī sadzirdēt citus. Grupa ir ļoti spēcīgs resurss un atbalsts.


Individuālās sesijas maksa

Pieaugušajiem un pusaudžiem(1 sesijas ilgums 60 min) - sākot no 25 €

Pusaudžiem (1 sesijas ilgums 45 min) -  20 €

Bērniem (1 sesijas ilgums 30 min) – 15 €


Pieteikšanās individuālai konsultācijai
Epasts - ligarundane@gmail.com
Telefonu - 29196433
 

Video:
https://failiem.lv/u/dlohezv
https://www.youtube.com/watch?v=slTD6TJh_fo

Informācija no: http://dramasterapija.lv/