Deju un kustību terapija

 

Deju un kustību terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām, kas izmanto mākslu – deju un kustību, – lai uzlabotu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.Deju un kustību terapijas pamatnostādne – ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, kas nozīmē, ka izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas emocionālajā stāvoklī. Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un pārdomām par šo procesu.

 
IMG_9845.jpg


Deju un kustību terapija ieteicama, ja:

- Jums ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress
- Jūs vēlaties pilnveidot komunikācijas iemaņas, veicināt sevis izpēti un izpratni
- Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, bet ir pārāk grūti par tiem runāt
- Jums ir neapmierinātība ar savu ķermeņa tēlu, personiskās grūtības izpaužas ķermeniskā formā (grūtības atslābināties, sāpes ķermenī u.c.)
- Jums ir trauksme attiecībā uz fizisku kontaktu, tuvību vai uzticēšanos traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību, izjūtu par iekšējo spēku
- Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas
- jūtaties „iestrēdzis” kādās problēmās, vai izjūta par savu dzīvi ir tāda, ka kaut kas nav pareizi
- Jums ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi


Deju un kustību terapija Jums palīdzēs:

- izprast un pieņemt savu emocionālo un fizisko stāvokli
- veicināt fiziskās, domāšanas un emocionālās izmaiņas
- izjūtas formulēt vārdos, attīstīt sevis apzināšanos un pieņemšanu
- paaugstināt pašvērtību, veicināt pozitīvu priekšstatu par savu ķermeni
- attīstīt un pilnveidot dažādas kustību kvalitātes – koordināciju, līdzsvaru utt.
- mazināt sasprindzinājumu
- attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt uzticēšanos attiecībās
- izpētīt eksistenciālos jautājumus (dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
- pārdzīvot zaudējuma pieredzi un izvēles iespējas
- nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un radošo potenciālu


Vai jābūt iepriekšējai pieredzei kādā no dejas virzieniem?

Nē, nav jābūt priekšzināšanām dejas stilos vai pieredzei dejā, jo procesā tiek akcentēta personiskā kustības ekspresija, kuras mērķi ir terapeitiski nevis mākslinieciski.


Kā notiek deju un kustību terapijas sesijas?

Deju un kustību terapija notiek drošā, labvēlīgā atmosfērā terapeita vadībā.
Terapijas sesiju iesākumā, atkarībā no Jūsu vajadzībām un problēmas/grūtību rakstura, tiek noteikti terapijas mērķi.
Sesiju veido saruna un sabalansēta kustību aktivitāte, kas ļauj radoši izpaust domas, sajūtas un emocijas. 
Procesā tiek izmantota mūzika, ritms un dažādi palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.).
Terapijā var piedalīties dažāda vecuma cilvēki - gan bērni un pusaudži, gan jaunieši un pieaugušie, gan vecāki cilvēki. 
Deju un kustību terapija notiek individuāli, grupā, ar vecākiem (vai vienu no vecākiem) un bērnu, ar visu ģimeni, ar pāri.


Deju un kustību terapijas grupa

Ko var iegūt no deju un kustību terapijas grupā?
- Paaugstināt pašvērtējumu, sevis apzināšanos un personīgo autonomiju
- Pilnveidot, uzlabot ķermeņa paštēlu, veicināt sevis pieņemšanu
- Pieredzēt domāšanas, jūtu un darbības saistību
- Izpaust un iemācīties tikt galā ar pārāk intensīvām domām un jūtām
- Mazināt stresu
- Nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un savu radošo potenciālu
-Izpētīt eksistenciālos jautājumus (dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
-Pilnveidot komunikācijas iemaņas, attīstīt uzticēšanos attiecībās
-Pārbaudīt savu ietekmi attiecībās ar citiem
-Saņemt atbalstu, atgriezenisko saiti no grupas dalībniekiem
-Sniegt atbalstu citiem, dalīties pārdzīvojumā ar grupas dalībniekiem


Grupas principi
Konfidencialitāte – tā ir savstarpēja vienošanās, ka grupā piedzīvotais un uzzinātais paliek grupas ietvaros. Nav pieļaujami ārpus grupas stāstīt par savu vai citu dalībnieku pieredzi.
Drošība – atbildība par savu un citu fizisko drošību. Jums ir tiesības neiesaistīties kādās aktivitātēs un pārtraukt sarunu par sevi.
Godīgums – Jums ir tiesības neiesaistīties sarunā vai noklusēt, bet ja Jūs runājat – tad patiesi.
Cieņa pret laiku – Jūs apņematies piedalīties noteikto sesiju skaitu. Par sesiju, uz kuru neierodaties, ir jāsamaksā.
Brīvība – Jums ir tiesības atstāt grupu pirms tās darbības beigām.
Atbildība – Jums ir atbildība pamatot terapeitam un grupai savu lēmumu atstāt grupu priekšlaicīgi.


Mazināsim stresu, piedzīvosim kustības prieku, izbaudīsim dziļu atslābināšanos, attīstīsim radošumu un spontanitāti, iegūsim spēku savu mērķu īstenošanai, atbrīvosim fizisko un emocionālo spriedzi, apzināsimies savu saskarsmi ar citiem un saņemsim atbalstu, ko var sniegt grupas dalībnieki viens otram!

Dalībnieku skaits ierobežots. Vienas sesijas ilgums: 2 stundas. 

 

Individuālās sesijas maksa

Maksa par 1 individuālo sesiju:
Pieaugušie un pusaudži (1 sesijas ilgums 60 min): sākot no 25 €

Pāris (1 sesijas ilgums no 1.st.30 min): 40 €

Pusaudži un bērni (1 sesijas ilgums 45 min): 20 €

Bērni (1 sesijas ilgums 30 min): 15 €

Neierašanās gadījumā, kā arī mainot laiku vēlāk nekā 24 stundas pirms plānotās konsultācijas, jāsedz pilna maksa par plānoto konsultāciju. 

 

Piesakies individuālai konsultācijai