Izglītības programma “BUTŌ MĀKSLA” /25. janvāris - 10.maijs, 2020

 

Kas ir butō? Butō ir Japānā 20. gs. 50. gadu beigās radusies kustību mākslas forma un avangarda māksla. Butō nozīmē “solis tumsā” - ne vien atsaucoties uz atombumbas izraisīto traģēdiju japāņu nācijas apziņā, bet arī aktualizējot apziņas izmainīto stāvokli, kas rosina saikni ar arhetipiskiem tēliem, radošumu un ikdienā apslēptajiem resursiem. Butō ir arī atgriešanās pie senajām, pirmatnējām saknēm.

Butō ir mainījies līdztekus pasaules tendencēm, būtiski ietekmējot mākslas ainu – tas ir pieskaitāms arī pie fiziskā, dejas vai kustību teātra un starpdisciplinārās mākslas izpausmēm. Butō uzrunā jutekļus, sajūtas un izjūtas no smalkuma līdz groteskai, tas nav saprotams “ar prātu vai loģiku”. Tā ir tēlu un simbolu ķermeniska, sena valoda, kas iznirst no psihes dziļākajiem slāņiem. Ne velti butō dēvē par “ķermeņa arheoloģiju”, “savijušos sakņu deju” vai “tumsas deju” - tur sastopamais var būt gan dievišķais, gan biedējošais. Butō – mirklis starp ieelpu un izelpu.

 

 
KURSA MĒRĶIS

Mācību kurss piedāvā iespēju iepazīt butō mākslas teorētisko ievirzi, kā arī apgūt butō tehnikas un kustību režijas prasmes, kuras iespējams plaši pielietot– kā profesionālos nolūkos, tā savas personības attīstībā un dziļākā izpratnē.

KURSA IEGUVUMI

  • Teorētiskas zināšanas par butō ģenēzi un attīstību.

  • Butō tehnikas un metodes.

  • Kompozīcijas un kustību režijas prasmes.

  • Ķermeņa apziņas jeb inteliģences attīstīšana.

  • Radošās domāšanas attīstīšana.

  • Personiskā pašizaugsme un resursu atklāšana.

NODARBĪBAS NOTIEK sestdienās un svētdienās plkst. 10:30 – 15:00, sākot no 25. janvāra līdz 10. maijam.

NORISES VIETA Mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs MĀ TELPA (Adrese: Miera iela 15, k.3., 2.st.)

KURSA APJOMS Kurss notiek 10 nodarbību ciklā (kopā 60 akadēmiskās stundas).

IZGLĪTĪBAS VEIDS Pieaugušo neformālā izglītība.

APLIECĪBA Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņems pieaugušo neformālās izglītības centra “MĀ TELPA” izdotu apliecību par kursa “BUTŌ MĀKSLA” apmācību 60 akadēmisko stundu apjomā.

PIETEIKŠANĀS Lūgums līdz 22. janvārim atsūtīt pieteikuma vēstuli un kontaktinformāciju uz e-pastu: maatelpa@gmail.com, mob. t. 29394500. Dalībnieku skaits ierobežots! Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze! Nodarbības paredzētas jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Kurss atvērts dažādu nozaru pārstāvjiem.

Pēc pieteikšanās pretendents tiek aicināts uz klātienes pārrunām (apm. 30 min). Ja rezultāts ir abpusēji pozitīvs, tad ar dalībnieku tiek slēgts mācību līgums un notiek vienošanās par kursa apmaksas kārtību. Dalībnieks tiek iepazīstināts ar detalizētu programmas saturu.

MAKSA PAR KURSU Maksa par pilnu kursu ir 250 eur. Pirmā iemaksa 50 eur (kas netiek atgriezta, ja students izlemj mācības pārtraukt). Pirmā nodarbība ir atvērta, kas ļauj izlemt, vai palikt kursā vai atteikt dalību. Ir iespēja maksāt pa daļām (par to iepriekš vienojoties).

PASNIEDZĒJA Mg. Art., Mg. Sc.Sal. Simona Orinska – mākslas, kā arī veselības aprūpes maģistre; butō māksliniece; sertificēta deju un kustību terapeite, supervizore. Centra “MĀ TELPA” vadītāja. Simona ir gan Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas (RISEBA) maģistra virziena “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore un pasniedzēja, gan arī performances mākslas grupas IDEAGNŌSIS izveidotāja un mākslinieciskā vadītāja.

“Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas”, “Latvijas Supervizoru apvienības”, “Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas”, “Latvijas Performances mākslas biedrība” biedre. Grāmatas «BUTŌ» (izdevn. Mansards, 2015) autore, dažādu performanču un izrāžu veidotāja. Strādājusi kā horeogrāfe un aktrise Jaunā Rīgas teātra (“Marķīze de Sada”, A. Hermanis) un Von Krahl teātra (Igaunija) izrādēs,kā arī Francijā, Lietuvā, Malaizijā, Taizemē, Vācijā, Zviedrijā, Armēnijā, Baltkrievijā u.c.

KURSA SATURS

25. janvāris, sestdiena / 10:30-15:00
Teorija. Butō vēsturiskā ģenēze un laikmetīgie virzieni. Butō tehnikas: “lēnā gaita”. Pamatpozas. Redzes un uztveres mijattiecības.

26. janvāris, svētdiena/ 10:30-15:00
Butō tehnikas: “sejas maskas”. Emocijas un sajūtas.
Tagadnes stāvoklis performancē. Butō tehnikas: “skeleta deja”. Laika (cirkulārs, lineārs) un telpas (3 līmeņi) jēdzienu izpēte.
———
8. februāris, svētdiena / 10:30-15:00
Butō tehnikas: “tēli” (dzīvas būtnes). Iemiesošanās tēlā un transformācijas tehnika. Butō tehnikas: “tēli” (nedzīvas būtnes).

9. februāris, svētdiena/ 10:30-15:00
Kustību kontakta tehnikas: partnerības, līdzsvara, impulsa un
ķermeņa svara attiecību izpēte. Kustību improvizācijas principi (solo un grupa), ķermeņa spontanitāte un kreativitāte.
———
7.marts, sestdiena/ 10:30-15:00
Ķermenis kā arhetips un simbols. Autentiskā kustība un butō. Paradokss un koans butō mākslā.

8.marts, svētdiena/ 10:30-15:00
Psihofizikas tehnikas: elpošana, ķermeņa apziņas (inteliģences) izpēte. Kaligrāfijas un ķermeņa kustības mijattiecības.
———
4.aprīlis, sestdiena / 10:30-15:00
Eksistenciālu stāvokļu izpēte (“ķermenis uz robežas”, “ēnas puse”). Balss un ķermeņa kustības integrācija.

5.aprīlis, svētdiena/ 10:30-15:00
Laika un telpas dimensija (ilgstamība un dinamika performancē).
Interakcija ar publiku. Vizuālās kompozīcijas un dramaturģijas principi butō performances izveidē.
———
9. maijs, sestdiena/ 10:30-15:00
Kompozīcijas principi un kustību režija. Butō performances izveide.

10.maijs, svētdiena/ 15:00-19:30
Mēģinājumi noslēguma performancei – teorijas un prakses integrācija.
Noslēguma performance.

Vairāk informācija

https://www.maatelpa.com / ; www.facebook.com/maatelpa

Ja vēlaties plašāku informāciju par kursu, tad lūgums zvanīt pasniedzējai: Simonai Orinskai: +371 29394500 vai rakstīt maatelpa@gmail.com.

Darba valodas – latviešu, krievu, angļu.

Simonas Orinskas lekcija par butō Rīgas mākslas telpā: 
https://www.youtube.com/watch?v=12gSZduThzM&t=22s

Filma “Buto X”: 
https://vimeo.com/109569999

Starpdisciplināru rakstu krājums “BUTŌ” (izdevn. Mansards, 2015):
http://www.apgadsmansards.lv/lv/book/430/but/