Mākslu terapija

 

Mākslu terapijas dziedinošais spēks palīdzēs ikvienam, kam nepieciešams emocionāls atbalsts, laiatveseļotu psihiskos un ķermeniskos ievainojumus un traumas, pārvarētu krīzes, izdegšanas sindromu, stresu un spriedzi, iepazītu emocijas, sajūtas un vienkārši ļautos priekam! Māksla radošā veidā palīdz atklāt psihes apslēptos resursus, lai veicinātu vienotas un veselas personības izaugsmi.

Mākslu terapijā, līdzīgi kā psihoterapijā, notiek saruna, taču procesā var izmantot dažādus mākslas materiālus – mūzikas instrumentus, audumus, maskas, deju un krāsas. Māksla ir lielisks veids, kā atvērt durvis uz savu iekšējo pasauli, lai iepazītu savu patieso “Es”, kas ļauj pilnvērtīgi īstenot savas dzīves ieceres! 

Mākslu terapija būs lietderīga kā bērniem, tā pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem. Mākslu terapija notiek individuāli un/ vai grupā. 

Mākslu terapija ieteicama:

  • bērniem ar attīstības un/ vai uzvedības traucējumiem 
  • pacientiem rehabilitācijas procesā
  • klientiem ar fiziskiem simptomiem, kam ir emocionāls pamats 
  • klientiem ar psiholoģiskām grūtībām un/vai fiziskiem ierobežojumiem 
  • grūtniecēm vai jaunajām māmiņām ar bērniem
  • personiskai izaugsmei


Mākslas terapija būs rezultatīva, ja Jums ir tuvs kāds no mākslas veidiem! 

Deju un kustību terapija
Vizuāli plastiskā mākslas terapija
Mūzikas terapija
Drāmas terapija
 

MĀKSLAS TERAPEITS ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).

Plašāka informācija: maksluterapija.iwopop.com/
Video:  www.youtube.com/watch?v=kagNHkti8y4

 

Matelpa_logoArtboard 20-80.jpg

Deju un kustību terapija

ir viena no mākslu terapijas specializācijām, kas izmanto mākslu – deju un kustību, – lai uzlabotu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Deju un kustību terapijas pamatnostādne – ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, kas nozīmē, ka izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas emocionālajā stāvoklī. Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un pārdomām par šo procesu.


Katrina_Dimsone_Makslas_Terapeite_Gestaltpraktike_galerija1.jpg

Vizuāli plastiskā mākslas terapija

ir viena no mākslu terapijas specializācijām, kurā izmanto mākslu un radošo procesu, lai uzlabotu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko veselību, kā arī labklājību un labizjūtu, kas ietver sevī intuīcijas, izjūtu un sajūtu, ķermeņa, prāta un dvēseles vienotību. Mākslas terapijā Jums būs iespējams izteikt savas domas, jūtas un vajadzības, kā arī ķermeniskās sajūtas gan vārdos, gan radot mākslas terapijas darbu, t.i., uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kolāžu no attēliem utt. Mākslas terapijā svarīgs ir spontāns un intuitīvs radošais process, pārdomas un saruna ar mākslas terapeitu atbilstoši katra vēlmēm un iespējām.


Drāmas terapija

ir viena no mākslu terapijas specializācijām. Tās pielietojums ir daudzpusīgs, un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību. Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, video, lai sasniegtu terapeitiskus mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti un personības izaugsmi.


MaArtboard 4-100.jpg

Mūzikas terapija

ir viena no mākslu terapijas specializācijām. Tas ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem mērķiem, mūzikas un tās izteiksmes līdzekļu izmantošana mūzikas terapeita un klienta/pacienta individuālajā vai grupas terapeitisko attiecību procesā, ar mērķi sekmēt fizisko, garīgo un sociālo veselību. Mūzikas terapijā tiek izmantota mūzikas instrumentu spēle, balss izpausmes, ķermeņa kustības, kā arī mūzikas klausīšanās.


Katrina_Dimsone_Makslas_Terapeite_Gestaltpraktike_galerija4.jpg

Mākslas terapijas grupa bērniem "Emocionālā inteliģence"

Šī mākslas terapijas grupa orientēta uz emociju atpazīšanu, apzināšanos un to izpausmi. Lai bērns spētu justies labāk dažādās ikdienas situācijās, viņam jāspēj apzināties – kā es šobrīd jūtos un ko man ar šīm jūtām darīt? Grupas laikā bērniem būs iespēja iepazīties ar pamatemocijām un to izpausmes veidiem, izmantojot mākslu, izspēlēt dažādas situācijas, atpazīt un apzināties savas emocijas, strādāt grupā un pāros.


main-7.png

Supervīzija

ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.  Informācija:  http://www.supervizija.lv/

Piesakies supervizora konsultācijai:
Sandra Barsineviča, sertificēta supervizore, mūzikas terapeite - sandra.barsinevica@bkus.lv, m.t. 28374480.
Simona Orinska, sertificēta supervizore, deju un kustību terapeite - simona.orinska@gmail.com; m.t. 29394500.


Psiholoģiskā novērtēšana bērniem

Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem  (WISC- IV) vecumā no 6-16 gadiem. 
Samaksa - 80 eur. Cenā ietilpst sākotnējā konsultācija, testēšana (2 tikšanās reizes ar bērnu), atzinuma izveide, atgriezeniskās saites sniegšana par rezultātiem un rekomendācijas. 

Vairāk info: sandra.barsinevica@bkus.lv, m.t. 28374480.